လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

ေယာဂ ေလ႔က်င္႔ေပးျခင္းအားျဖင္႔ ေအာက္ပါ အက်ိုးရလဒ္ေတြ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္
* အိုမင္းရင္႔ေရာ္ျခင္းကို ေလ်ာ႔ပါးေစျပိီး အေၾကာေတြကိုေျဖေလ်ာ႔ေပးျခင္း
* ခႏၶာကိုယ္ကို ဆြဲ႔ဆန္းေပးတဲ႔ ေလ႔က်င္႔နည္းေတြေၾကာင္႔ ကိုယ္တြင္းအဂါႍေတြကိုလည္း ခိုင္ခံ႔ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း
* အသက္ျပင္းျပင္းရွဳသြင္းတဲ႔ ေလ႔က်င္႔နည္း ေတြေၾကာင္႔လည္း အာရံုေၾကာေတြကို ညီမွ်ေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးျခင္း
စတဲ႔ အက်ိုးေတြကို ရရွိေစပါတယ္။
ဒီေတာ႔ ေန႔စဥ္ အခ်ိန္ခဏေလးေပးျပီး ေယာဂက်င္႔ေပျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္ကိုက်န္းမာရြန္လန္းေစသည္႕အျပင္ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို အစဥ္ပိုင္ဆိုင္နိုင္ မွာျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံ ေယာဂက်င္႔နည္းကို တစ္ရက္ကို 5 မိနစ္မွ 10မိန္ ခန္႔ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင္႕ အသားအေရ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာ ေစနိုင္ပါတယ္။ဒါအျပင္ ေသြးလည္ပတ္မွဳကိုပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစနိုင္ပါတယ္။

  • Like 108Apr 08, 2019

Yoga For Stress Relieve

  • အျခား