လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Wedding World is well-know wedding studio in Yangon. They can provide wedding dress, indoor & outdoor shooting and jewellery services.
And then, you can buy and rent wedding dress and wedding jewellery.

 • Like 11 

Wedding World

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • 01229172
 • 095009871
 • 09:30 AM - 06:30 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • Lanmadaw Township
 • အနီးအနား Junction Mawtin မွတ္တိုင္
 • Facebook

Lanmadaw Township

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား