လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Massage
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Unique( Japan-Myanmar Blind Massage)

Unique( Japan-Myanmar Blind Massage)သည္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ.နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ.၊ လမ္း ၅၀မွတ္တိုင္အနီးမွာ နံနက္ (၉)နာရီမွ ည(၉)နာရီအထိ ပိတ္ရက္မရွိ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ စနစ္တက်သင္ၾကားထားေသာ မ်က္မျမင္အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွႏွိပ္နယ္ေပးေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးၾကီး၊ငယ္မေရြး လာေရာက္အေၾကာေျပေလ်ာ့အပန္းေျဖလို.ရပါတယ္။ တစ္နာရီ ၅၀၀၀က်ပ္ႏႈန္းသာက်သင့္ပါမယ္။ ကိုယ္တိုင္မလာေရာက္ႏိုင္သူမ်ားအတြက္ အိမ္တိုင္ရာအေရာက္၀န္ေဆာင္မႈေပးေနျပီးေတာ့ ခရီးအကြာအေ၀းေပၚမူတည္ျပီးေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါတယ္။

  • Like 2 

Unique( Japan-Myanmar Blind Massage)

  • Massage
  • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
  • +95 95180453
  • +95 95119058
  • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • No 133, 1st floor,47th Street, Upper Block, Botahtaung Township, Yangon
  • 20

No 133, 1st floor,47th Street, Upper Block, Botahtaung Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား