လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Gym
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Unique Gym & Health Club (1)

Unique Gym & Health Club (1)သည္ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ.နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ.မွာတည္ရွိျပီးေတာ့ နံနက္ (၆)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ အပါတ္စဥ္ တနဂၤေႏြေန.တိုင္းဆိုင္ပိတ္ပါတယ္။ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳျပီး သင္တန္းနည္းျပဆရာမ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္က်စ္လစ္သန္မာလာေစရန္စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ကိရိယာလြတ္ပါကစားႏိုင္ျခင္းအျပင္၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးစားမွ်တလွပလိုသူ၊ က်န္းမာသန္စြမ္းလိုသူ အမ်ိဳးသား အမ်ိုးသမီးမေရြးလာေရာက္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေခတ္မီစက္ပစၥည္းမ်ိဳးစံုရွိျပီးေတာ့ စနစ္တက်သင္ၾကားျပသေပးေသာ နည္းျပဆရာမ်ားေၾကာင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားကိုအခ်ိန္တိုတြင္းရရွိေစမွာေသခ်ာပါတယ္။

 • Like 1 

Unique Gym & Health Club (1)

 • Gym
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 95180453
 • +95 95119058
 • 06:00 AM - 08:00 PM ( ပိတ္သည္ စေနေန႔ တနဂၤေႏြေန )
 • No 133, Ground floor,47th Street, Upper Block, Botahtaung Township, Yangon
 • Facebook
 • 30

No 133, Ground floor,47th Street, Upper Block, Botahtaung Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား