လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Skinfood Underarms Whitener က မည္းေနတ့ဲေနရာကို ပုံမွန္အသားေရျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးပါတယ္။ Skin food သုံးသည္ေန႔မွစၿပီး ၁ ပတ္အတြင္း အသားေရကို ထူးျခားစြာ အသားေရကိုလက္ျပီး ၾကည္လင္ေတာက္ပါေစပါတယ္။ ျခင္ကိုက္ဒဏ္ရာ၊ အရြယ္ေရာက္အခ်ိန္မွာ မိန္းကေလးမ်ား အတြင္းခံက်ပ္က်ပ္ဝတ္လို႔ က်န္ခ့ဲတ့ဲ ဒဏ္ရာမ်ား၊ မည္းေနသည့္ေနရာမ်ား၊ ကေလးဘဝကအမာရြတ္၊ ဒူး၊ အဝလြန္လို႔ ဂုတ္မည္း၊ ခါးအသားမည္း၊ ခ်ိဳင္းမည္းစတဲ႔ေနရာေတြကို ေပ်ာက္ကင္းေစနိုင္ပါတယ္။

  • Like 27 Feb 02, 2019

Underarms Whitener / Skinfood

  • ကိုယ္လိမ္းခရင္မ္ | ေျခေထာက္သန္႕စင္ျခင္း | အျခား
  • 17,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • Online Store