လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
15 %off
  • Like80 Jul 10, 2020

Ultimate Serum30ml / Jojoba Oil /PR/WINP

  • မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း | အျခား
  • 75,700MMK

"အေရးေၾကာင္းႏွင့္ ေလ်ာ့တြဲေနတဲ့အသားေရကို ျပန္ျပဳျပင္ေပးၿပီး အသားေရတင္းရင္းေစသည္။
✅ အဓိကက်တဲ့ မ်က္ဝန္းတဝိုက္က အေရးေၾကာင္းေတြကို 27% ထိေလ်ာ့က်ေစလာပါတယ္
✅ နဖူးေပၚက မုန္းဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေရးေၾကာင္းေတြကိုလည္း 24% ထိ ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္ရွင့္
✅ အသားေရရဲ႕ စိုေျပတင္းရင္းမႈကို 20% ထိ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္"