လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Thwin Su Htwe is one the best bridal dress hand-made shop in Yangon. So, everyone can order myanmar traditional dress and wedding dress as you like.

 • Like 12 

Thwin Su Htwe

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ
 • 0931033564
 • 09:00 AM - 05:00 PM
 • No. Thamardi Road, Kyauk Kone, Yankin Township, Yangon.
 • အနီးအနား Kyauk Kone မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No. Thamardi Road, Kyauk Kone, Yankin Township, Yangon.

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား