လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္


သီတဂူ Wedding Planning Services သည္ သတို ့သား၊ သတို့ သမီး အရံ မ်ားနွင့္ မဂၤလာ ၀တ္စံုမ်ားကို အထူး၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။မိမိ တို ့စိတ္ၾကိဳက္ မဂၤလာ ၀တ္စံု ဒီဇိုင္းဆန္းမ်ားကို ၀ယ္ယူ ငွားရမ္း နိုင္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ လက္၀တ္ရတနာ မ်ားကိုလည္း ငွားရမ္းနိုင္ျပီး မဂၤလာ ပြဲ ( သီးသန္ ့) မ်ားအတြက္ ပန္းအလွဆင္ ျခင္းမ်ားကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးပါသည္။

 • Like 20 

Thitagu Wedding Planning Services

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ေလေအးေပးစက္
 • 09-5059746
 • 09-250025573
 • 09:00 AM - 06:30 PM ( ပိတ္သည္ တနလၤာေန႔ )
 • No.62, Yangon-Insein Road, Kamayut Township, Yangon
 • အနီးအနား San Yeik Nyein မွတ္တိုင္ 2 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.62, Yangon-Insein Road, Kamayut Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား