လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like0 Nov 11, 2020

Skin Aqua UV Tone Up Essence /Sunplay

  • ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း | ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း
  • 12,000MMK

နေလာင္ ဒဏ္ ကာကြယ္ေပးျပီး အသားအေရျဖဴးေဖြးေခ်ာမြတ္ေစပါသည္။ သဘာ၀ သနပ္ခါး အေရာင္ အနံ႕ ႏွင္႕ ထုတ္လုပ္ထားျပီး SPF50+ ႏွင္႕ PA ++++ ပါ၀င္ေသာေၾကာင္႕ ေနေလာင္ဒဏ္ ကိုစြမ္းအားအျမင္႕ဆံုးကာကြယ္ ေပးပါသည္။ ေနေရာင္ ေၾကာင္႕ အသားအေရ ပ်က္စီးျခင္း အသားအေရ ညိုညစ္ ျခင္း ႏွင္႕ အေရျပား ေရာဂါမ်ားကို ကာကြယ္ ႏိုင္သည္။ေနေရာင္ေၾကာင္႕ ျဖစ္ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား ကို ကာကြယ္ရန္ ေနစဥ္ သံုးပါ။
သဘာ၀ေဆးဖက္၀င္မ်ား၏ အစြမ္းအာနိသင္...
သနပ္ခါး : ေနေလာင္ဒဏ္ကိုကာကြယ္ေပးျပီး ေအးျမလန္းဆန္းေသာ ခံစားမွဴႏွင္႕ အတူ အသားအေရကို ျဖဴစင္ကာအရြယ္တင္ႏုပ်ိဳေစပါသည္။
ခ်ယ္ရီပန္းအဆီအႏွစ္ : ေနေရာင္ေၾကာင္႕ အသားနီျမန္းျခင္းကို သက္သာေစျပီး ျဖဴစင္ႏူးညံ ေခ်ာမြတ္ေစသည္။
ျမင္းခြာရြက္ : အမဲစက္၊ေနေလာင္ကြက္ ႏွင္႕ အမာရြတ္ မ်ားကိုသက္သာေစသည္။
Alcohol ႏွင္႕ ဓာတု ပစၥည္း မပါ၀င္ပါ။ဓာတ္မတည္႕ မွဴ မရွိႏိုင္ပါ။
သဘာ၀ သနပ္ခါး ၏ အေရာင္ ႏွင္႕ အနံ႕ၾကြယ္၀စြာ ရရွိႏိုင္သည္။