လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

SPF 50 ++ပါဝင္ၿပီး ေနေရာင္ဒဏ္ကို အျပည့္အဝကာကြယ္ေပးပါသည္။ လိမ္းထားတဲ့အခါမွာ ေစးကပ္ျခင္းႏွင့္ အဆီျပန္ျခင္းမရွိပဲ ေခ်ာေမြ႕ေနေစပါသည္။

  • Like 126 May 08, 2019

SPF 50 SS Cream 30 g / DR.Z

  • ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ျခင္း | face cream
  • 23,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)