လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Nail / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Shwe Madi Hair Salon & Make Up

Shwe Madi Hair Salon & Make Up ကို အမွတ္ ၃၁၂ ၊ သမိုင္း ၁ ရပ္ကြက္ ၊ ၄ လမ္း ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ 2017 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ ဆိုင္တြင္ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ဆံပင္ညွပ္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္၊ မ်က္ႏွာေဆး၊ ေရႊသြင္း ၊အဆိပ္ထုတ္၊ ေပါင္းတင္၊ ေဆးဆိုး ၊ highlight ေဖာက္ျခင္း ၊digital ေကာက္ျခင္း ၊ဆံသားေျပာင္းျခင္း ၊ဖေယာင္းသြင္းျခင္း ၊ဆံပင္ေျဖာင့္ျခင္း၊ မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ ၊ စိန္သြင္း ၊ ေရႊသြင္း ၊ အဆိပ္ထုတ္ ႏွင့္ foot massage and cleansing ၊ ဘြဲ႕ သတို႔သမီး မိတ္ကပ္ႏွင့္ ဆံထံုး တို႕ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းစြာျဖင့္ စိတ္တိုင္းက်ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာဆိုင္ျဖစ္သည္။

 • Like 2 

Shwe Madi Hair Salon & Make Up

 • Hair Saloon | Nail | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9425011824
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 312, 4th Street, Thamine 1 Quarter, Mayangone Township, Yangon
 • အနီးအနား သမိုင္းေစ်းဘူတာမွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 312, 4th Street, Thamine 1 Quarter, Mayangone Township, Yangon

Shwe Madi Hair Salon & Make Up is located at No 312, 4th Street, Thamine 1 Quarter, Mayangone Township, Yangon since 2017 February. The salon offers Hair Cut, perm, highlight, shampoo, straight, waxing, foot and facial massage, Nail Arts, scrub and other beauty related services. They use quality products for all services and the prices are reasonable. You are invited to visit to this salon and opening hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား