လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Massage / Spa / Hair Saloon
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Sakura Spa သည္ ေမလ၊ ၂၈ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဂမုန္းပြင့္ (စံရိပ္ၿငိမ္) ေရွာပင္းစင္တာ၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိပါသည္။

ဆို္င္ေလး ကို ခရမ္းေရာင္ ေလးမ်ားျဖင့္ လွလွပပ ေဆးခ်ယ္ထားၿပီး ဇိမ္ရွိေစေသာ ပရိပေဘာဂ အသံုးအေဆာင္မ်ားကို အသံုးျပဳထား သည့္ အျပင္ ေမႊးပ်ံ႕ေသာ ရနံ႔ ေလးမ်ားကို လည္း ပက္ဖ်န္းထား ေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ခန္း အတြင့္သို႕ ဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားအဖို႔ စိတ္ၾကည္ႏူး လန္းဆန္းသြား ေစ မွာ ျဖစ္ပါသည္။

Sakura Spa တြင္ ရရွိိႏိုင္ေသာ Services မ်ာမွာ Hair Salon, Facial and body Spa, Body Scrub, Body Massage, Foot Massage, Nail Treatment, Nail Art နဲ႕ Waxing မ်ားကို ရရွိႏို္င္မွာ ျဖစ္ၿပီး ဤဆိုင္ေလးတြင္ ေခါင္းအစ ေျခအဆံုး တစ္ေနရာတည္း ျဖင့္ စံုစံုလင္လင္ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ ဆို္င္တြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ အရည္ေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ အလွကုန္ပစၥည္း မ်ားကို သာလွ်င္ သံုးထား ေသာေၾကာင့္ အသားအေရတြက္ အထူးပင္စိတ္ခ်ရပါသည္။

ဆံပင္အတြက္ ဆိုလွ်င္လည္း ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး ဆံပင္ပညာရွင္မ်ားလည္း ရွိေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါေသးသည္။

ဒါ့အျပင္ Customer Service မွာ အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ေႏြးေထြးပ်ဴငွာ သည့္အျပင္ Customer Satisfaction ကို အထူးပင္အေလး ထားေသာေၾကာင့္ သင့္အတြက္ စိတ္ခ်မ္းသာ ရရွိေစပါမည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သင့္သည္ ထိုဆိုင္ေလးကို သြားမည္ ဆိုပါက သင့္ရဲ့ အလွအပ အတြက္ ျပည့္ဝေသာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ႏွင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ကုိရရွိေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Sakura Spa ကလည္း သင့္ရဲ႕ အလွအပ အတြက္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရန္ ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။

  • Like 5 

Sakura Spa

  • Massage | Spa | Hair Saloon
  • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
  • +959773033310
  • +959773033320
  • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • No. 96 N 108, 5th Floor, Gamonepwint Shopping Mall (Sanyeiknyien), Kamaryut Tsp.
  • Facebook

No. 96 N 108, 5th Floor, Gamonepwint Shopping Mall (Sanyeiknyien), Kamaryut Tsp.

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား