လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Pixel Art Rangoon Photostudio ဆိုင္သည္ မဂၤလာေဆာင္ အခမ္းနား နွင့္ ဘြဲ ့နွင္းသဘင္ အခမ္းနားမ်ားကို Package မ်ားျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ဗီဒီယို နွင့္ ဓာတ္ပံု ( indoor & outdoor ) ၀န္ေဆာင္မွဳ ့မ်ားကို လည္း Customers မ်ား စိတ္တိုင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

Indoor & Outdoor အတြက္ လည္း ေစ်းႏွဳန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မွု ့ေပးေနပါသည္။

 • Like 11 

Pixel Art Rangoon Photostudio

 • Bridal
 • အဂၤလိပ္ ဘာသာ
 • ေလေအးေပးစက္
 • 09-5168535
 • 09-250493712
 • 09:00 AM - 06:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.593 B, Pyay Road, San Yeik Nyein 6 Street, Kamayut Township, Yangon
 • အနီးအနား Malar Bus Stop မွတ္တိုင္ 3 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.593 B, Pyay Road, San Yeik Nyein 6 Street, Kamayut Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား