လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Velvet matte lip crayon ၏ထူးျခားခ်က္မွာ သဘာ၀အဆီအႏွစ္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာေၾကာင့္
သာမန္ႏွုတ္ခမ္းနီမ်ားႏွင့္မတူပဲ ႏွုတ္ခမ္းသားေပါင္းေဆး ပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားအားညိဳမဲျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။
Velvet matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဆိုးလိုက္လွ်င္တင္းၾကပ္မွဳမျဖစ္ေစပဲ ႏွုတ္ခမ္းသားအား ပိုးသားေလးလို နဳးညံ့သည့္ ခံစားခ်က္ကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။

အေရာင္ ၅ ေရာင္ ထြက္ရွိပါသည္။
1. Fame
2. Sweet Soul
3. She Rule
4. Fearless
5. Charm

  • Like 135 Dec 18, 2018
Pantra Brave

Pantra Brave 

Pantra Beauty

Pantra Beauty 

Pantra Fame

Pantra Fame 

Pantra Fearless

Pantra Fearless 

Pantra She Rules

Pantra She Rules 

Pantra She Rules

Pantra She Rules 

“PAINT MY LIPS” VELVET MATTE LIP CRAYON / PANTRA