လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Dental Care
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Paing Dental Clinic

Paing Dental Clinic ကို အမွတ္ ၅၉စီ၊ ေျမညီထပ္ ၊ ဗိုလ္ရာညႊန္႕လမ္း ၊ ဒဂံုျမဳိ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Laser Whitening ျဖင့္သြားမ်ားကို ျဖဴ ေဖြး လွပေအာင္ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း ၊သြားက်ဲ ျခင္း သြားထပ္ျခင္း သြားေခါျခင္း ေမးရိုးေရွ႕ထြက္ျခင္း မ်ားကို ညီညာလွပေအာင္ Orthodontics ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ စိတ္တိုင္းက် အထူးျပဳ ျပင္ေပးျခင္း ၊အံကပ္အေပ်ာ ့ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း ၊Special Night Guard ျပဳ လုပ္ေပးျခင္း ၊ ေဘးသြားမ်ား
အကူအညီမလိုပဲ ေၾကြသြားမ်ား စိုက္ေပးျခင္း၊ သြားကို စိန္ျဖင့္အလွဆင္ေပးျခင္းတို႕အပါအဝင္ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေရာဂါ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းတို႔ကို ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ ရာႏႈန္းျပည့္ ပိုးမႊားသန္႕စင္မႈ အသံုးျပဳ ျပီး ၀ါရင့္ဆရာ၀န္မ်ားကိုယ္တိုင္ကုသေပးေနပါသည္။ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ည ၉ နာရီ အထိျဖစ္ျပီး ပိတ္ရက္မရွိပါ။

 • Like 1 

Paing Dental Clinic

 • Dental Care
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9795544905
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 59 C, Ground Floor, Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon
 • 5

No 59 C, Ground Floor, Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon

Paing Dental Clinic is located at No 59 C, Ground Floor, Bo Yar Nyunt Road, Dagon Township, Yangon. The clinic offers various dental treatments and services such as root canals, implant crowns and bridges, fillings, veneers, cleaning, laser whitening, invisalign and braces, special night guard, post and core system for all genders. Opening Hours is 9:00 AM to 9:00 PM for all days. Doctors are very friendly and kind and you are invited to visit to care your tooth.

   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား