လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like 31 Jul 28, 2019

Olay Total Effects Serum 50ml / Olay

  • မ်က္ႏွာအဆိပ္ေျဖျခင္း | အျခား
  • 18,900MMK

"ံပံုမွန္ထက္နွစ္ဆစိမ့္၀င္မွဳအားေကာင္းသည့္
အတြက္အသားေရကိုိလ်ွင္ျမန္စြာျပဴျပင္ေပးျပီး ေခ်ြးေပါက္က်ယ္
ျခင္း၊အသားေရေလွ်ာ့တြဲျခင္းမပ်ားကိုျပန္လည္က်စ္လစ္တင္းရင္း
ေစပါသည္။အျခားေသာcream,lotionမ်ားနွင့္တြဲကာအသံုးျပဳပါ
က၄င္းတို ့၏အာနိသင္ကို နွစ္ဆပိုမိုထိေရာက္ေစပါသည္။"