လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Eye Beauty
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

New Face Hair and Make Up ကို၂၀၁၄ခုနွစ္တြင္စတင္ဖြင္႔လွစ္ခဲ႕ျပီး ၄၉လမ္းနွင္႔ လမ္း၅၀ၾကား၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ ႔နယ္တြင္တည္ရွိပါတယ္။ ဆိုင္တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ဆံပင္နွင္႕ပတ္သတ္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ Facial Spa၊ မိတ္ကပ္၊ Eyebrow and Eyeliner Beauty စသည္တို႕ကိုျပဳလုပ္နို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သန္႕ရွင္းသပ္ရပ္ေသာေနရာထိုင္ခင္းရွိျပီး၊ ကြ်မ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားမွဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာေၾကာင္႔ Customer မ်ားၾကိဳက္နွစ္သက္တဲ႕ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 • Like 4 

NEW FACE

 • Hair Saloon | Eye Beauty
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +951291809
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 119, Between 49 & 50, Anawrahta Road, Botahtaung Township, Yangon.
 • အနီးအနား 50 လမ္း မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No 119, Between 49 & 50, Anawrahta Road, Botahtaung Township, Yangon.

New Face Hair and Make Up was opened in 2014 and is located at between 49 streets & 50 streets, Anawyahtar Road, Botahtaung Township. It offers variety of service for head to toe such hair and related services, Facial Spa, Make up, Eyebrow and Eyeliner Beauty. It is one of the customers’ favourite place since it has clean and cozy accommodation and excellent service offered by professional stylish.

   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား