လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

လည္ပင္းနဲ႔ ဂုတ္အေၾကာေလ်ာ့နည္း
ဒီေလ့က်င့္ခန္းေလးက ဇတ္ေၾကာတက္တာကို သက္သာေစတယ္။ ဂုတ္က်ီးေပါင္းတက္တာကို သက္သာေစတယ္။
ဖုန္း ကြန္ပ်ဴတာ အသံုးမ်ားသူေတြ အတြက္ အက်ိဳးရွိေစမဲ့ အေၾကာေလ်ာ့ေလ့က်င့္နည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္။

  • Like27

Neck Stretching

  • အျခား