လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အသားအေရအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ additive-free ဆပ္ျပာ (made in Japan)
ဂ်ပန္ Sakura ပန္းမွ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ၊ အသားအေရာင္ မၾကည္လင္၍ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ေမႊးညင္းေပါက္မ်ားအတြင္းရွိ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႕စင္ေပးႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဝက္ျခံ၊ တင္းတိတ္ ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။

  • Like 27 Dec 14, 2018

Natural Skincare Soap Sakura (30g) / OTOHA

  • အျခား | ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ
  • 5,250MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • OTOHA Beauty Counseling & Showroom