လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အသားအေရအတြက္ အထူးသင့္ေလွ်ာ္ေသာ additive-free ဆပ္ျပာ (made in Japan)
- သဘာဝ ပ်ားရည္ စစ္စစ္ ကို အေျခခံၿပီးထုတ္လုပ္ထားပါသည္။
- ပ်ားရည္တြင္ပါဝင္ေသာ vitamin ႏွင္ သတၳဳဓါတ္မ်ား က အသားအေရေျခာက္ေသြ႕မႈ ကိုသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။
- အသားအေရ ေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။

  • Like 31 Dec 14, 2018

Natural Skincare Soap Honey (30g) / OTOHA

  • အျခား | ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ
  • 5,250MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • OTOHA Beauty Counseling & Showroom