လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အသားအေရအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ additive-free ဆပ္ျပာ ျဖစ္ပါသည္။ (made in Japan)
လွ်ားေဇာင္းလက္ပတ္သည္ မီးေလာင္ဒါဏ္ရာတို႔တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အာဏိသင္ရွိပါသည္။
ေနေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ အသားအေရကို ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အသားအေရကို ေခ်ာေမြ႕လွပေစပါသည္။

  • Like 37 Dec 14, 2018

Natural Skincare Soap Aloe (30g) / OTOHA

  • အျခား | ကိုယ္တိုက္ဆပ္ျပာ
  • 5,250MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • OTOHA Beauty Counseling & Showroom