လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

စည္းစနစ္က်စြာေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ရုကၡေဗဒပါဝင္ပစၥည္းျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။ အသားအေရစိုျပည္ေစတဲ့၊ ရုကၡေဗဒအဆီ သံုးမ်ဳိးနဲ႔ ရုကၡေဗဒအႏွစ္ရည္သံုးမ်ဳိးျပည့္ဝစြာပါဝင္တဲ့ All in One Lotion ပါ။
သံုးရတာေစးပ်စ္မႈမရွိဘဲ၊ ေရကဲ့သို႔ေပါ့ပါးတဲ့လိုးရွင္းျဖစ္ၿပီး၊ အသားအေရမွာလြယ္လြယ္ကူကူစိမ့္ဝင္ႏုိင္စြမ္း႐ွိပါတယ္။ အသားအေရေျခာက္ျခင္း၊ၾကမ္းျခင္းတို႔ကိုကာကြယ္ေပးကာ၊စိုျပည္ႏူးညံ့တဲ့အသားအေရကိုရ႐ွိပိုင္ဆိုင္ေစပါတယ္။

  • Like 14 Mar 29, 2019

Natural & Co Botanical Lotion 400ml / KOSE