လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"အသားအေရရဲ႕စိုျပည္မႈကိုမပ်က္စီးေအာင္ထိန္းသိမ္းရင္းနဲ႔ပဲ မိတ္ကပ္နဲ႔ ဆဲလ္ေသေတြကို ေျပာင္စင္ေအာင္ေဆးေၾကာေပးကာ၊ေခ်ာမြတ္တဲ့အသားအေရျဖစ္ေစမွာပါ။
ပါဝင္တဲ့ပန္းမာန္သစ္ပင္ေတြရဲ႕ရနံ႔ေၾကာင့္သံုးေနခ်ိန္မွာ သဘာဝသစ္ပင္သစ္ေတာရန႔ံကို႐ႈ႐ႈိက္ခံစားရင္း ေမႊးရနံ႔ ေၾကာင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ပင္ပန္းမႈေတြေျပေပ်ာက္ေစပါမယ္။
"

  • Like 29 Mar 31, 2019

Natural & Co Botanical Cleansing Cream 158ml / KOSE