လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အသံုးျပဳပံု - လက္ျဖင့္ (သို႕) ဂြမ္းစေလးေပၚသို႔ထည့္ကာ မ်က္ႏွာႏွင့္ လည္ပင္းအား ညင္သာစြာပြတ္လိမ္းေပးရန္။
အသားအေရ အမ်ဳိးအစား - အသားေျခာက္သူမ်ားအတြက္။
1. Snail Secretion Filtrate + Bamboo Sap - ပါဝင္ေသာ Toner(တိုနာ) ျဖစ္ပါသည္။
2. မ်က္ႏွာသစ္ၿပီးေနာက္ က်န္ရွိေနေသးသည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေခၽြးေပါက္အတြင္းပိုင္းအထိ သန္႔ရွင္းေပးသည္။
3. ေရဓာတ္ကိုပိုမို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည္။
4. ေနာက္ထပ္ဆက္လိမ္းမည့္ skin care အဆင့္မ်ားကို ပိုမို စုပ္ယူႏုိင္စြမ္းေကာင္းေစသည္။
5. အရက္ျပန္ ႏွင့္ အသားအေရပါးေစေသာပစၥည္းမ်ား (လံုးဝ) မပါဝင္ပါ။

  • Like 19 Dec 13, 2019

Essential Toner (Hydrating formula) 150 ml / Snail White

  • မ်က္ႏွာလိမ္းေဆး
  • 30,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)