လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Eye Beauty / Beauty Others / Cosmetic
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Myanmar Plaza Beauty Corner Second Floor တြင္ အလွအပနွင္႔ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ိုးစံုကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

 • Like 22 

Myanmar Plaza Beauty Corner Second Floor

 • Eye Beauty | Beauty Others | Cosmetic
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • 09 264 444 626
 • 01 860 5669
 • 09:00 AM - 09:00 PM
 • 192, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Tsp, Yangon, Myanmar
 • အနီးအနား Myanmar Plaza Bus Stop မွတ္တိုင္
 • Facebook

192, Kabar Aye Pagoda Road, Bahan Tsp, Yangon, Myanmar

All kinds of cosmetic products are available here.

   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား