လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

My Wedding Dream ကေတာ့ မဂၤလာပြဲမ်ားနွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွု ့မ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရရွိနုိင္ေအာင္ services ေပးေသာ ေနရာျဖစ္ပါသည္။ All in one wedding package မ်ား ၊ ပန္းအလွဆင္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား နွင့္ မဂၤလာညစာ စားပြဲမ်ားကို လည္း လူၾကီးမင္းမ်ား စိတ္တုိင္းက် ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ Wedding Package မ်ားကိုလည္း Installment ( အရစ္က် စနစ္ ) ျဖင့္ ၀ယ္ယူ နုိင္ပါသည္။ Pre wedding အတြက္ indoor နွင့္ outdoor package မ်ားစြာ ရွိျပီး မိမိသံုးမည့္ Budget ျဖင့္ ကိုက္ညီေသာ package မ်ားကိုလည္း ေရြးခ်ယ္ နုိင္ပါသည္။

ျမန္မာ ထိုင္မသိမ္း ၀တ္စံုမ်ားနွင့္ အေနာက္တိုင္း မဂၤလာ ၀တ္စံုမ်ားကို လည္း ငွား / ေရာင္း ၀န္ေဆာင္မွု ့ေပးပါသည္။ ေမြးေန ့ပါတီ package မ်ား ၊ မဂၤလာဖိတ္စာ မ်ား နွင့္ ျပန္ကမ္း ပစၥည္း မ်ိဳးစံု ကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မွု ့ေပးပါသည္။ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါကေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ၊ အီးေမးလ္ ႏွင့္ ေဖ့ ဘြတ္ page မ်ားသို ့တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္း နိုင္ပါသည္။

 • Like 98 

My Wedding Dream Event Planner အီးေမးလ္ျဖင့္ ဘိုကင္ၾကိဳလုပ္သည္။

 • Bridal
 • +959798484510
 • +959795817354
 • 09:00 AM - 06:00 PM
 • No.37 ( 2B ), Yangon-Insein Road, Butaryone Bus Stop, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား Butaryone Bus Stop မွတ္တိုင္ 1 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.37 ( 2B ), Yangon-Insein Road, Butaryone Bus Stop, Hlaing Township, Yangon

My Wedding Dream serves all in one wedding package, floral decoration package and dinner package. Also, they serves installment wedding package and there are variety of indoor and outdoor wedding package and you can choose on your budget package. Traditional and Western Bridal sale and rental services are also available birthday party package, wedding invitation card, wedding gift and other services. If you would like to know more details, please contact to as below phone number and Facebook page.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား