လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Nail / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Mori Beauty & Spa

Mori Beauty & Spa ကို အမွတ္ ၃/၄ က ၊ကမာရြတ္ဘူတာရံုလမ္း၊ လိႈင္ျမိဳ ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ 2009 ခုႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္လွစ္ထားရွိျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ််ား အေနျဖင့္ ဆံပင္ ညွပ္ ေကာက္ ေလွ်ာ္ ေပါင္းတင္ ေျဖာင့္ ေဆးဆိုးျခင္းမ်ား ၊ facial ေပါင္းတင္ျခင္း ေဆးေၾကာျခင္း ေခ်းခြ်တ္ျခင္းမ်ား ၊ nail arts မ်ား ၊ မိတ္ကပ္ႏွင့္ ဆံထံုး၊ ဖေယာင္းသြင္းျခင္း စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ ၅၀၀၀ က်ပ္ျပည့္တိုင္း မွတ္သားေပးထားျပီး ၅၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္သြားပါက မ်က္ႏွာပုလဲသြင္းေပးျခင္း တစ္ၾကိမ္ အခမဲ့ျပဳလုပ္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

 • Like 4 

Mori Beauty & Spa

 • Hair Saloon | Nail | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 943095487
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ပိတ္သည္ ဗုဒၶဟူးေန ့ )
 • No 3/4A, Kamaryut Train Station Road, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား ကမာရြတ္ဘူတာရံုမွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 2 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 3/4A, Kamaryut Train Station Road, Hlaing Township, Yangon

Mori Beauty & Spa Mori Beauty & Spa is located at No 3/4A, Kamaryut Train Station Road, Hlaing Township, Yangon since 2009. There are numerous kinds of beauty services available for all ladies and gents such as Hair Cuts, perm, straight, color, shampoo and other hair related services, Nail Arts, Make Up and facial treatment services. They use quality products for all services and the prices are reasonable. You are invited to visit to this salon.

   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား