လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"Skin Care Effect ပါဝင္တဲ့ Primer Type.
အသားအရည္ရဲ႕ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းညွိေပးၿပီး Skin Care 85% ပါဝင္ပါတယ္္။
စိုလက္ေျပာင္တင္းၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ Skin Look ကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။
အသားအရည္ ေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ Make up Base primer ျဖစ္ပါတယ္။"

  • Like 129 May 09, 2019

Mermaid Skin Gel UV / CANMAKE