လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like135 Jul 05, 2020

Mermaid Skin Gel UV (01)/ CANMAKE

"Skin Care Effect ပါဝင္တဲ့ Primer Type.
အသားအရည္ရဲ႕ အစိုဓါတ္ကို ထိန္းညွိေပးၿပီး Skin Care 85% ပါဝင္ပါတယ္္။
စိုလက္ေျပာင္တင္းၿပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ Skin Look ကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္္။
အသားအရည္ ေျခာက္ေသြ႕သူမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္တဲ့ Make up Base primer ျဖစ္ပါတယ္။"