လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Cosmetic
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

MEDiCARE ဆိုင္မ်ားတြင္ က်န္းမာေရး ပစၥည္းမ်ား ၊ အလွအပ နဲ႔ တကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး ပစၥည္းမ်ား ၊ သြားနွင့္ ခံတြင္းပစၥည္းမ်ား ႏွင့္ ဖက္ရွင္ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

  • Like 28 

MEDiCARE

  • Cosmetic
  • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
  • Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon
  • အနီးအနား Myaynigone မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
  • Facebook

Myaynigone, Sanchaung Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား