လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Nail / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင္သည္ ယခုခ်ိန္တြင္ အမ်ိဴးသမီးမ်ားၾကားတြင္ လူသိမ်ားလာေသာ ဆိ္ုင္တစ္ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္ရ႔ဲ တည္ေနရာေလးကေတာ့ အမွတ္-၆၅ ၊ မဂၤလာလမ္း ၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္မွာ အဓိက၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ့ ေျခေထာက္ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း ၊ ကိ္ုယ္ခႏၶာေခ်းခၽြတ္ျခင္း ၊ ဆံပင္အေရာင္ဆိုးျခင္း ၊ ဆံပင္ၫွပ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ လက္သည္း ၊ ေျခသည္းမ်ားကို အရည္အေသြးမွီေသာ ဂ်ယ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းအလွျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါသည္။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိ္ုင္အျပင္အဆင္မွာေတာ့ အျပင္ပန္းတြင္ ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားၿပီး အတြင္းပိုင္းတြင္ေတာ့ သပ္ရပ္သန္႕ရွင္းမွဳႏွင့္ တကြ ေခတ္မွီေသာ အျပင္အဆင္မ်ားေၾကာင့္ ဆိုင္ထဲကို ၀င္လိုက္တာႏွင့္ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိ္္ုင္သည္ က်ယ္၀န္းေသာ ဧရိယာရွိၿပီး ဆိ္ုင္ေရွ႕တြင္ ကားရပ္နားရန္ အဆင္ေျပေသာေၾကာင့္ ဆိုင္ကို လာေရာက္ေသာ ျပင္ဆင္သူမ်ား၏ ကားမ်ား ရပ္နားရန္အတြက္ အဆင္ေျပပါသည္။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင္တြင္ ျပင္ဆင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာလည္း သင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ လူတန္းစားမေရြး ျပင္ဆင္ႏိ္္ုင္ေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လက္သည္း ၊ ေျခသည္း မ်ားသာမက အမ်ိဴးသမီးမ်ားအတြက္ စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေသာ ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ၀င္လာသူမ်ားအား သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စိတ္ရွည္စြာျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင္ရ႔ဲ ဆိ္ုင္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ မနက္ ၉ နာရီမွ ည ၉ နာရီထိ ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္ မအားလပ္သူမ်ား အတြက္ အဆင္ေျပေစေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ ျဖစ္ပါသည္။


 • Like 5 

Lin Lin Nail Art & Body Spa

 • Hair Saloon | Nail | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9420287135
 • +95 9461911044
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 65, Mingalar Street, Sanchaung Township, Yangon
 • 10

No 65, Mingalar Street, Sanchaung Township, Yangon

Lin Lin Nail Art & Body Spa is one of the well-known beauty salon in Yangon which is located at No.65, Mingalar Street, Sanchaung Township. The main services for these salon is foot massage, body scrub, body spa, Hair cutting, hair coloring, hair treatment and they used the various kinds of gel with new style creation for the nail and Polish Nail. They only have local stylist but their services and creations are excellent. The owner decorated the salon with nicely and inside decoration is modernized with air con, well this would be a perfect place if you are someone who loves peacefulness and calmness. Especially, the price also reasonable and it is very suitable for various kinds of people who like to prepare their nail and body. The opening hour of the salon is from 9 AM to 9 PM. So, it is one of the best beauty salon in Yangon.

   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား