လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Eye Beauty / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III )

Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) ကို အမွတ္ ၇၈/၉ ၊ ဦးစလမ္း ၊ ၂ ရပ္ကြက္ ၊ လိႈင္ျမိဳ ႔နယ္ ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ႔တြင္ သံုးခုေျမာက္ဆိုင္ခြဲ အျဖစ္ 2017 ခုႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဆံေကသာ၊ မ်က္လံုးအလွအပျပင္ဆင္မႈမ်ားႏွင့္ မ်က္ႏွာပိုင္းဆိုင္ရာ အလွျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို၀န္ေဆာင္မႈေပးေနတာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၈)ႏွစ္ရွိပါျပီ။ မ်က္ေတာင္ဆက္ျခင္း၊ မ်က္ခံုးပံုေဖာ္ျခင္း အစရွိသည္မ်ားကို၀န္ေဆာင္မႈေပးေနျပီး USA made brandမ်ားႏွင့္ AQUOS အမွတ္တံဆိပ္အစရွိေသာ အေကာင္းဆံုးပစၥည္းမ်ားသာအသံုးျပဳေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

 • Like 4 

Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III )

 • Hair Saloon | Eye Beauty | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9420124817
 • +95 1519817
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 78/9, U Sa Street, 2 Quarter, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား ရြာမေကြ႕ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 78/9, U Sa Street, 2 Quarter, Hlaing Township, Yangon

Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) is located at No 78/9, U Sa Street, 2 Quarter, Hlaing Township, Yangon. Almost all 18 years, this salon offers Hair Beauty, Eyes Beauty, Facial Beauty such as makeup for evening parties and wedding. They only use USA made branded products and AQUOS brand for quality service.

   
   
   
   
   
   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား