လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"ေဗာက္၊ ဒက္ စသည့္ ဦးေရျပား ျပသနာမ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းကို ေလ့လာျပီး သိပၸံနည္းက် ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Professional Scalp Care Clinic Product ျဖစ္ကာ Sensitive ျဖစ္တတ္သည့္ ဦးေရျပားကို ထိခိုက္မႈမရွိျခင္း။
ဦးေရျပားေျခာက္ေသြ႕ယားယံေသာသူမ်ားအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားျခင္း။
ၾကာပန္း၏ အဆီအႏွစ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေၾကာင့္ အစိုဓာတ္ႏွင့္ အဆီဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း။"

  • Like 13 Jun 23, 2019

Kerasys Shampoo 600ml (Scalp Balancing ) / Kerasys

  • ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
  • 11,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)