လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"အထိခိုက္မခံေသာ ဦးေရျပားကို ကာကြယ္ေပးျပီး အသန္႕စင္ဆံုးအာနိသင္ကို ေပးစြမ္းကာ ေဗာက္ႏွင့္ ဦးေရျပားယားယံျခင္းကို အထိေရာက္ဆံုးကာကြယ္ေပးျပီး ဆံသားလွပေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးျခင္း။
Natural Peppermint ႏွင့္ Natural Menthol ingredient က ဦးေရျပားကို လန္းဆန္းျပီး ေအးျမေစျခင္း။
ဦးေရျပားအဆီျပန္ကာ ေဗာက္ထယားယံသူ ဦးေရျပားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း။
ပင္လယ္ထင္းရူးပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ ဦးေရျပား အဆီမ်ားကို ထိန္းညွိေပးၿပီး သန္႔ရွင္းေအးျမေစျခင္း။"

  • Like 13 Jun 23, 2019

Kerasys Shampoo 600ml (Deep Cleansing) / Kerasys

  • ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
  • 11,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)