လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"Kerasys ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာျဖစ္တဲ႔ CMC technology ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားကာ ပ်က္ဆီးေနေသာ ဆံသားမ်ားကို ျပန္လည္က်န္းမာ သန္စြမ္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးျခင္း၊ Gloss Liposome ingredient ပါ၀င္လို႕ UV ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးကာ ဆံသားအား ေတာက္ေျပာင္ေစျခင္း။
မၾကာခဏ ဆံပင္ေကာက္ျခင္း ေျဖာင့္ျခင္းေဆးဆိုးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အဖ်ားႏွစ္ခြျဖစ္ျခင္း ၊ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႔ၾကမ္းတမ္းၿပီး ပ်က္ဆီးေနေသာ ဆံသားမ်ားအတြက္ အထူးထုတ္လုပ္ထားျခင္း။
ေနၾကာေစ့ အဆီအႏွစ္မ်ားက ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္ကို 58% ႏွင့္ အထက္ ကာကြယ္ေပးျခင္း။
သာမန္ Shampoo ႏွင့္ Rinse မ်ားထက္ 3 ဆ ပိုမိုႏူးညံ့ေစျခင္း။"

  • Like 7 Jun 23, 2019

Kerasys Rinse 600ml (Repairing ) / Kerasys

  • ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
  • 11,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)