လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

"ပ်က္ဆီးေနေသာ ဆံသားမ်ားကို ျပန္လည္က်န္းမာ သန္စြမ္းေအာင္စြမ္းေဆာင္ေပးရံုသာမက Moisuture Liposome Ingredient က ေရဓာတ္ႏွင့္ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းေပးလုိ႕ ေရဓာတ္ျပည့္၀ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဆံေကသာကို ေပးစြမ္း ပါတယ္။
ဆံသားေျခာက္ေသြ႕ကာ မဲြေျခာက္ၾကမ္းတမ္းျခင္း၊ ေစးကပ္မႈမ်ားေသာ ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ျခင္း။"

  • Like 8 Jun 23, 2019

Kerasys Rinse 600ml (Moisturizing ) / Kerasys

  • ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္
  • 11,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)