လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Dental Care
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Kaung Su San Dental Clinic

ေကာင္းဆုစံ သြားႏွင့္ခံတြင္း ေဆးခန္းကို ကို အမွတ္ ၆ ၊သစ္ေတာလမ္း ၊ အလံုျမိဳ ႔နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႔ ႔တြင္ 2017 ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခု ေဆးခန္းတြင္ သြားႏႈတ္ျခင္း ၊သြားအာရံုေၾကာကုသျခင္း၊ ေရာင္ျခည္ျဖင့္သြားဖာျခင္း ၊သြားအေသစိုက္ျခင္း ၊သြားအရွင္ အံကပ္စိုက္ျခင္း ၊သြားဖံုးေရာင္ေရာဂါကုသျခင္း ႏွင့္ သြားသန္႕ရွင္းေရးျပဳ လုပ္ျခင္း ၊မညီညာေသာသြားမ်ားအား သြားညွိကုသျခင္း၊ သြားစိန္ကပ္ျခင္း ႏွင့္ ကေလးသြားေရာဂါကုသျခင္းမ်ားကို ေခတ္မွီစက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွ စိတ္ရွည္သေဘာေကာင္းစြာ ကုသေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ နံနက္ (၉)နာရီမွ ည (၈)နာရီအထိပိတ္ရက္မရွိဖြင္.လွစ္ထားပါသည္။

 • Like 7 

Kaung Su San Dental Clinic

 • Dental Care
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 95424999
 • 09:00 AM - 08:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 6, Thit Taw Street, Ahlon Township, Yangon
 • အနီးအနား သစ္ေတာမွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook
 • 5

No 6, Thit Taw Street, Ahlon Township, Yangon

Kaung Su San Dental Clinic is located at No 6, Thit Taw Street, Ahlon Township, Yangon since 2017 January. The Clinic can provide numerous dental services and treatments like tooth extraction, RCT, Light Cure, Crown & Bridge, Denture, Scaling & Polishing, Ortho Treatment, invisalign, Skyce Diamond and dental care for children. Open 9:00 AM to 8:00 PM for all days.The doctors are very friendly and kind, thus we recommend you visit this clinic for your tooth health.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား