လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

အလုပ္ခြင္နဲ႔ အင္တာဗ်ူးအတြက္ သင္႔ေတာ္တဲ့ မိတ္ကပ္ျပင္နည္း
လုပ္ငန္းခြင္္မွာ မိတ္ကပ္ ထူထူလိမ္းျပီး နွုတ္ခမ္းနီအေရာင္ ေတာက္ေတာက္ ဆိုးမယ္ဆိုရင္ အသင္႔ေတာ္ပါဘူး
တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႔ professional ဆန္တဲ့ မိတ္ကပ္ျပင္နည္းျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

  • Like69

Job Interview and Office Make Up -Lip & Cheek-

  • ႏႈတ္ခမ္း | ပါး