လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Top Coat မသံုးဘဲ ၇ ရက္န႔ဲအထက္ ၾကာရွည္ခံတယ္။
လံုး၀ေတာက္ေျပာင္လွပတဲ့အသြင္အျပင္ကို ရရွိေစတယ္။
Acai Oil ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္တယ္။
တိရစၦာန္ထြက္ပစၥည္းမ်ားမပါရွိပါ။

  • Like 55 Feb 15, 2019
Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13.

Catrice ICONails Gel Lacquer 01.png13. 

ICONails Gel Lacquer / CATRICE

  • Nail Gel
  • 6,500MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • CATRICE Counter Junction Square