လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

ရင့္ေရာ္မႈ့ကိုကာကြယ္ေပးနိုင္ၿပီး collagen ပါ၀င္ေသာေၿကာင့္ အသားအေရတင္းရင္းမႈ့ကို အခ်ိန္တိုအတြင္းရ၇ွိေစပါသည္။ အေရးအေၿကာင္းရွိသူမ်ားနွင့္အသားအေရေၿခာက္ေသြ ့သူမ်ားအသံုးၿပဳနိုင္ပါသည္။

  • Like 15 Nov 30, 2019

Hydro Collagen Toner / DABO / PR

  • 14,130MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)