လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Huile prodigieuse®, the iconic dry oil No. 1* in the Oils category in French pharmacies, nourishes, repairs and beautifies the face, body and hair.
In 2017, it has been enriched with highly nourishing Tsubaki oil. Now even more innovative, it is anti-oxidant, has a "shield" effect against pollution** and reduces the appearance of stretch marks. Its addictive scent and unique silicone-free dry oil texture promise a truly Prodigious experience.

Use Huile prodigieuse® all year round, winter or summer, on your face, body and hair.

  • Like 14 Mar 31, 2019

Dry Oil Huile Prodigieuse (50 ml) / NUXE

  • မ်က္ႏွာေပါင္းတင္ ကပ္ခြာ | အျခား | အျခား | အျခား
  • 12,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • Junction Square Beauty Corner First Floor