လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Beauty Others / Cosmetic
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Hleden Center Beauty Corner Second Floor တြင္ အလွအပနွင္႔ဆိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ိုးစံုကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

 • Like 75 

Hleden Center Beauty Corner Second Floor

 • Beauty Others | Cosmetic
 • ခရစ္ဒစ္ကတ္
 • 01 2305555
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.522/523, Corner of Pyay & Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar
 • အနီးအနား Hledan Bus Stop မွတ္တိုင္ 3 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.522/523, Corner of Pyay & Hledan Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar

All kinds of cosmetic products are available here.

   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား