လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Massage / Spa / Nail
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Hlapansone Beauty Art & Nail Spa ဆိုင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လူအမ်ားၾကားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေနေသာ အလွျပင္ဆိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္ရ႔ဲ တည္ေနရာေလးကေတာ့ အမွတ္-၃ လမ္း ၊ ကန္သာယာမွတ္တိုင္ အနီး ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ဖြင့္လွစ္ထားပါတယ္။ ဆိ္္ုင္ရ႔ဲ အဓိက ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကေတာ့ ေျခေထာက္ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္း ၊ ကိ္ုယ္ခႏၶာေခ်းခၽြတ္ျခင္း ၊ ဆံပင္အေရာင္ဆိုးျခင္း ၊ ဆံပင္ၫွပ္ျခင္း မ်ားႏွင့္ လက္သည္း ၊ ေျခသည္းမ်ားကို အရည္အေသြးမွီေသာ ဂ်ယ္မ်ားျဖင့္ ဒီဇိုင္းအလွျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္တြင္ သံုးစြဲေသာ ပစၥည္းမ်ားမွာ အရည္အေသြးမွီေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ လူႀကီး ၊ လူငယ္မ်ားသာမက ကေလး ငယ္မ်ားအတြက္ပါ အသံုးျပဳႏိ္ုင္ပါတယ္။
Hlapansone Beauty Art & Nail Spa ဆိုင္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဴးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း အေတြ႕အၾကံဳရင့္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုင္အျပင္အဆင္မွာ အျပင္ဘက္မွ ၾကည့္လွ်င္ ႐ိုးရွင္းစြာျဖင့္ သပ္ရပ္စြာ ျပင္ဆင္ထားၿပီး အတြင္းပိုင္း ျပင္ဆင္မႈမွာေတာ့ ေခတ္မွီေသာ အျပင္အဆင္မ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ဆိုင္၏ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း တိတ္ဆိတ္ေသာေၾကာင့္ ေအးေဆးအနားယူရင္း ျပင္ဆင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။
Hlapansone Beauty Art & Nail Spa တြင္ ေစ်းႏုန္းမ်ားမွာလည္း သင့္တင့္ေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဆံေကသာမ်ားႏွင့္ လက္သည္း ၊ ေျခသည္း မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် ျပင္ဆင္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆိုင္မွာ အရမ္းႀကီး မက်ယ္၀န္းေသာ္လည္း လူဦးေရ ၃၀ ခန္႕ တစ္ၿပိဳင္နက္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ဆိုင္၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း စိတ္ရွည္ၿပီး သြက္လက္ျမန္ဆန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ Hlapansone Beauty Art & Nail Spa သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႕ျပင္ဆင္ေပးေသာ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႉ ေကာင္းမွဳႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာမႈေၾကာင့္ စိတ္ေက်နပ္မႈ ရရွိေစေသာ ဆိုင္တစ္ဆိ္ုင္ျဖစ္ပါတယ္။
 • Like 6 

Hlapansone Beauty Art & Nail Spa

 • Massage | Spa | Nail
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +959 401661186
 • 08:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.3 Road, Kantharyar Bus Stop, North Okkalapa Township
 • အနီးအနား ကန္သာယာမွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 5 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook
 • 30

No.3 Road, Kantharyar Bus Stop, North Okkalapa Township

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား