လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Nail / Eye Beauty / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

HEART To HEART, Nail Paradise သည္ အမွတ္ (၄၀)၊ ဂႏၶမာလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လက္သည္းပန္းခ်ီမ်ားကို ေခတ္မီလွပေသာဒီဇိုင္းမ်ား၊ Green environmental products မ်ားသံုးပီး Customer မ်ား စိတ္တိုင္းက် ပံုေဖာ္ေပးသည့္ Nail Paradiseဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။
10am~8pmပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မွဳေကာင္းမြန္သည့္အျပင္ ေစ်းႏုန္းသင့္တင့္ မူရွိေသာေျကာင့္ စိတ္ခ်မ္းေျမ့မွဳရရွိေမည့္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။

 • Like 5 

Heart To Heart Nail Paradise Beauty Salon

 • Nail | Eye Beauty | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +959 964018226
 • 09:00 AM - 05:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.40, Ganamar Street, Sanchaung Township.
 • Facebook

No.40, Ganamar Street, Sanchaung Township.

HEART To HEART, Nail Paradise, located at No. 40, Ganamar street, Sanchaung township, Yangon. We serve the extending nail, Glaze nail, shellac nail gel, redwine nail gel, colorful nail gel, 2D, 3D nail art, watermark, and so on. Provide the best service and resonable price. Opening hours for a day is 10 am to 8 PM and open everyday. Is one of the best nail art in Yangon.

   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား