လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Hair Saloon / Nail / Beauty Others
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Grace K Beauty & Spa

Grace K Beauty & Spa ကို အမွတ္ ၂၅ ၊ဗဟိုလမ္း ၊၁၃ ရပ္ကြက္၊ လိႈင္ျမိဳ ႕နယ္ ၊ရန္ကုန္ျမိဳ ႕တြင္ 2016 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆိုင္တြင္ သတို႕သမီးမိတ္ကပ္ ၊ဘြဲ႕မိတ္ကပ္မ်ား အလွျပဳ ျပင္ေပးျခင္း ၊ဆံပင္ညွပ္ ေပါင္းတင္၊ ေလွ်ာ္၊ ေကာက္၊ ေျဖာင့္၊ ေဆးဆိုးေပးျခင္း ၊မ်က္ႏွာသန္႕စင္၊ ေခ်းခြ်တ္ေပးျခင္း ၊ Nail Arts စသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳ းသမီးသီးသန္႕ ဆိုင္ေလးျဖစ္ပါသည္။ မနက္ ကိုးနာရီ မွ ည ကိုးနာရီ အထိ ပိတ္ရက္မရွိ ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ Promotion အစီအစဥ္မ်ားအေနျဖင့္ Gift မ်ားေပးလ်က္ရွိပါသည္။ Online မွလည္း booking ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

 • Like 3 

Grace K Beauty & Spa

 • Hair Saloon | Nail | Beauty Others
 • ကားရပ္ထားရန္ေနရာ | ေလေအးေပးစက္
 • +95 9780004472
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No 25, Baho Road, 13 Ward, Hlaing Township, Yangon
 • အနီးအနား သီရိျမိဳင္မွတ္တိုင္ မွတ္တိုင္ 3 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • 10

No 25, Baho Road, 13 Ward, Hlaing Township, Yangon

Grace K Beauty & Spa Grace K Beauty & Spa is located at No 25, Baho Road, 13 Ward, Hlaing Township, Yangon and opened since 2016 February. The salon offers numerous kinds of beauty related services such as Hair Cuts, Perm, Wax, Coloring, Shampooing, Straightening, highlight, Nail cleansing & Arts, facial cleansing and scrub, Casual Make Up, Bridal Make Up and more. You can booking online for reserved. Free Gifts for promotion programs are available.

   
   
   
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား