လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

creamy and soft texture ေလးျဖစ္ပါတယ္။ အသံုးျပဳရတာလြယ္ကူေစျပီး အေရာင္ထြက္အားေကာင္းတဲ့ eye shadow ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။

  • Like 124 Apr 10, 2019

Gosh mono Eye Shadow04 / GOSH