လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
  • Like0 Oct 01, 2020

GAIA face & body scrub (For Men) 150ML / GAIA

  • ခႏၶာကိုယ္ေခ်းခၽြတ္ျခင္း
  • 22,000MMK

✔️ Scrub လုပ္ရတာ အမ်ိဳးသားေတြအတြက္ အခ်ိန္ေပးရတယ္ ထင္ေနရတာက GAIA Scrub ကို မသုံးၾကည့္ရေသးလို႔ပါ
✔️ GAIA Face & Body Scrub ကို ေရမခ်ိဳးခင္ အရင္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ လိမ္းထားလိုက္ပါ
✔️ ၿပီးမွ သြားတိုက္တာမ်ိဳးေတြလုပ္လိုက္ရင္ အခ်ိန္လည္း တကုတက ေပးစရာမလိုျခင္း
✔️ Face & Body အတြက္လည္း Scrub လုပ္ထားၿပီးသားျဖစ္လို႔ အသားေရအတြက္လည္း စိတ္ခ်ရပီေလ
လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ေနရာတိုင္းမွာ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ျဖစ္ဖို႔ GAIA FOR MEN ( Made In Australia 🇦🇺) ကိုသုံးၾကစို႔ ♥️