လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Lip line သံုးေပးျခင္းျဖင့္ ႏႈတ္ခမ္းပံုစံ ေသေသခ်ာခ်ာ ေပၚလြင္ေစၿပီး ပိုမိုလွပေစတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈလည္း ရွိတဲ့အတြက္ line ကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ဆြဲၾကရေအာင္။
အဓိကအခ်က္ကေတာ့ အဂၤလိပ္ အကၡရာ “X” ပံုေလးျဖစ္ပါတယ္။
အရင္ဆံုး အေပၚႏႈတ္ခမ္းအလယ္ပံုစံအတိုင္း “X” ပံုစံ Lip ဆြဲပါမယ္။
ေနာက္တဆင့္မွာ line အတိုင္း မ်ဥ္းဆြဲပါမယ္။
ေအာက္ႏႈတ္ခမ္းကိုလည္း line အတိုင္း အစဥ္လိုက္ မ်ဥ္းဆြဲပါမယ္။
ေနာက္ဆံုးမွာ မ်ဥ္းအတြင္းဘက္ကို ႏႈတ္ခမ္းနီ အျပည့္ဆိုးလိုက္တာနဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။
သပ္ရပ္လွပစြာ Lip line ေလးဆြဲၿပီး သာမန္ထက္ ပိုအဆင့္ျမင့္တဲ့ ႏႈတ္ခမ္းေလးကို ဖန္တီးၾကရေအာင္!

  • Like 87Feb 02, 2019

Easy Lip Liner Hack

  • ႏႈတ္ခမ္း