လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
  • Bridal
  • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Dora Wedding Dress and Photo Studio ေလးကေတာ့ မဂၤလာပြဲနွင့္ပတ္သတ္ေသာ Accessories ေတြအမ်ားစားစံုလင္စြာ ရရွိနိုင္ေသာ ဆုိင္ျဖစ္ပါသည္။

Indoor & Outdoor Pre Wedding package ၀န္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား ၊ ထိုင္မသိမ္းနွင့္ အေနာက္တိုင္း၀တ္စံု ငွား/ေရာင္း ၀န္ေဆာင္မွု ့မ်ား၊ လက္၀တ္ရတနာအငွား၀န္ေဆာင္မွု ့မ်ား နွင့္ အျခား accessories အေရာင္း ၀န္ေဆာင္မွဳ ့မ်ား မဂၤလာကားမ်ားအတြက္ ပန္းအျပင္ဆင္ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေရာငး္ခ်ေပးပါသည္။ ဒါ့အျပင္ တုိက္ပံု အက်ီၤမ်ား ၊ ကေလး၀တ္ ကုတ္အက်ီၤမ်ားနွင့္ ဂါ၀န္မ်ား ၊ အမ်ိဳးသား ၊ အမ်ိဳးသမီး ဖိနပ္ မ်ားနွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ိဳးစံုကို ရရွိနိုင္ပါသည္။

Pre Wedding Package မ်ားအတြက္ မိမိ Budget နွင့္ကိုက္ညီေသာ package မ်ားကိုေရြးခ်ယ္နိုင္ျပီး ၀န္ထမ္းမ်ားမွာလည္း ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ဆိုင္ရဲ ့အေသးစိတ္ အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္နွင့္ Facebook Page မ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

  • Like 39 

Dora Wedding Dress & Photo Studio

No. 114, Sayar San Road, Bahan Township, Yangon

ေဆာရီး , အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ား တင္လို ့မရပါ

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား