လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back
မ်ားမ်ားဖတ္ရန္
 • Bridal
 • ေစ်းႏႈန္းစံုစမ္းရန္

Dior By Heart Wedding Studio သည္ မဂၤလာပြဲနွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွု ့မ်ားကို အစ/အဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဆိုင္ျဖစ္ပါသည္။ Indoor & Outdoor pre wedding packages မ်ားကိုလည္း ရိုက္ကူးနိုင္ပါသည္။ Packages မ်ားစြာ ရွိသည့္အတြက္ မိမိ Budget နွင့္ ကိုက္ညီေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ ့မ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္။ Outdoor packages မ်ားကို ေတာ့ ျမန္မာျပည္တြင္း နွင့္ စကာၤပူ၊ ဘန္ေကာက္ အစရွိေသာ နုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္ packages မ်ားကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးပါသည္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာ့ ရိုးရာထိုင္မသိမ္း ၀တ္စံုမ်ားနွင့္ အေနာက္တိုင္း မဂၤလာ၀တ္စံုမ်ားကိုလည္း ငွား/ေရာင္း ၀န္ေဆာင္မွဳ ့ေပးပါသည္။ ေစ်းနွဳန္းသင့္တင့္ျပီး မဂၤလာပြဲနွင့္ပတ္သတ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳ ့အားလံုးကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရရွိနိုင္ပါသည္။ ဆိုင္ရဲ ့အေသးစိတ္ အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိလို့ပါက ေအာက္ပါ ဖုန္းနံပါတ္ နွင့္ ေဖ့ဘြတ္ေပ့ သို ့တိုက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

 • Like 34 

Dior By Heart Wedding Studio

 • Bridal
 • +959 420124721
 • 09:00 AM - 09:00 PM ( ဘာမွမရိွပါ )
 • No.5, U Chit Maung Street, Bahan Township, Yangon
 • အနီးအနား Lung Sone Bus Stop မွတ္တိုင္ 1 မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ၾကာခ်ိန္
 • Facebook

No.5, U Chit Maung Street, Bahan Township, Yangon

Dior By Heart serves one stop wedding services and there are variety of pre wedding packages including indoor and outdoor. You can choose the packages depends on your budgets. Outdoor wedding package is for both in Myanmar and other country like Singapore, Bangkok etc., Then, they serves traditional and western bridal dress sale and rental services. The price is reasonable and you can get the whole services of wedding in one place. If you would like see more details, you can contact as below phone number and Dior By Heart Facebook page.

Singapore Pre Wedding Package
  Singapore Pre Wedding Package  
   
Singapore Pre Wedding Package
  Singapore Pre Wedding Package  
Singapore Pre Wedding Package
  Singapore Pre Wedding Package 
   

အၾကံျပ ေ ွာက္ကံခံည့္္ ေနရွာာမွာ်ား