လူတိုင္းလွဖို႕အတြက္ Drecome

Back

Colour Correcting Crème Palette သည္ မ်က္ႏွာေပၚက အျပစ္အနာအဆာေလးေတြကို ၉၉% ဖံုးေပးႏိုင္ပါသည္။ ျပီးျပည့္စံုသည့္
အလွတရားအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ Crème Palette ေလးဘဲျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္ (၈) မ်ိဳးရွိသည့္အတြက္ မိမိ မ်က္ႏွာအသားအေရ
ႏွင့္ လိုက္ဖက္သည့္ အေရာင္ကို လိုအပ္သလို ေရာစပ္အသံုးျပဳႏိုင္ျပီး အမဲစက္ေတြကိုလဲ ဖံုးေပးႏုိင္ပါသည္။

  • Like 28 May 26, 2019

Colour Correcting Crème Palette / BYS

  • မိတ္ကပ္ေအာက္ခံ၊ Concealer | ပါး | အျခား | face cream
  • 30,000MMK
     (ေငြလဲႏႈန္းေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲရွိပါသည္)
  • Beauty Shop Costometics